Nowości  Kraje niemieckojęzyczne  Atrakcje  Noclegi    
 


Kraje niemieckojęzyczne > Łatwiejsze podróże koleją między Polską i Niemcami

2016-09-20 Łatwiejsze podróże koleją między Polską i Niemcami

Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe i DB Netz na InnoTrans w Berlinie podpisały umowę infrastrukturalną o współpracy.


Kolejowy most graniczny w Zgorzelcu (grafika: PKP PLK)

Obie spółki, zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce i Niemczech określili współpracę i zakres odpowiedzialności w obszarze eksploatacji infrastruktury na przygranicznych odcinkach wykorzystywanych w polsko-niemieckim ruchu granicznym. Efekt porozumienia to ułatwienie przejazdu pociągów na granicy, pełna koordynacja działań zarządców infrastruktury, jednolita informacja dla przewoźników.

Głównym założeniem umowy są m.in. jednolite zasady zabudowy i utrzymania urządzeń przygranicznej infrastruktury kolejowej, a także planowanie i przygotowanie inwestycji. Umowa podpisana 20 września 2016 roku reguluje też zasady prowadzenia ruchu oraz przydzielania tras.

"Konstruktywna współpraca naszych zarządców infrastruktury kolejowej ma już długą tradycję. Dzięki nowej umowie kierunkujemy dalsze działania na bezpieczeństwo i jakość ruchu kolejowego pomiędzy Polską a Niemcami." - powiedział dr. Thomas Schaffer, członek Zarządu ds. Eksploatacji i Rozkładów Jazdy DB Netz.

Nowa umowa infrastrukturalna dotyczy odcinków:

 • Löcknitz - Szczecin,
 • Tantow - Szczecin,
 • Küstrin/Kietz - Kostrzyn,
 • Frankfurt (Oder) - Rzepin,
 • Guben - Gubin,
 • Forst (Lausitz) - Tuplice,
 • Horka - Węgliniec,
 • Görlitz - Zgorzelec,
 • Hagenwerder - Krzewina Zgorzelecka - Zittau.

"Prawie od dziesięciu lat, współpraca między naszymi krajami ma ogromne znaczenie dla poprawy i rozwoju infrastruktury oraz przewozów kolejowych. Podejmowane przez obie spółki działania są zgodne z polityką państw i skoordynowane pomiędzy zarządcami infrastruktury kolejowej." - powiedział Andrzej Pawłowski, członek Zarządu PKP PLK S.A. ds. Eksploatacji.

Zasady współpracy zostały określone przez umowę pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Rzecząpospolitą Polską z dnia 14 listopada 2012 roku o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową.

Od prawie 10 lat wspólna Grupa Infrastrukturalna spółek DB Netz i PKP PLK wspiera rozbudowę granicznej infrastruktury kolejowej. Dzięki temu wdrożono wiele projektów, m.in. budowę mostu kolejowego w Frankfurcie nad Odrą i przeprowadzenie prac utrzymaniowo-naprawczych na moście kolejowym pomiędzy stacjami Goerlitz i Zgorzelec.

Ponadto przeprowadzono renowację i wyposażenie w nowoczesne systemy bezpieczeństwa linii:

 • Pasewalk - Löcknitz,
 • Berlin-Kietz/Kostrzyn,
 • Guben - Czerwiensk,
 • Cottbus - Forst,
 • Węgliniec - Wrocław.

Planowane działania to:

 • rozbudowa i elektryfikacja odcinka Angermünde - Szczecin i Hoyerswerda -Horka - Węgliniec,
 • modernizacja mostu na Odrze pomiędzy Kietz/Kostrzyn.

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego KrajeNiemieckojęzyczne.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu oraz Liechtensteinie za darmo.

Kraje niemieckojęzyczne na serwisach społecznościowych: